ارسال فوری اسناد شخصی صاحبان شماره های اختصاصی

اشتراک گران طبق اولین اطلاعیه همراه، وی اعلام می کند؛ با توجه به الزامات قانونی از سوی نهادهای نظارتی و مقننه جهت اتخاذ اقدامات موثر در مدیریت ارسال پیامک تبلیغاتی، لطفا مشخصات نهایی و مدارک شخصی شماره های 3000 و 5000 به عوامل طبیعی و قانونی در سیستم اختصاص یافته است عمل کنید.

مخصوصا برای کاربرانی که تازه ثبت نام کرده اند

1- سیستم خود را از منوی بالای سیستم بارگذاری کنید توجه: تا زمانی که مدارک شخصی خود را ارسال نکنید، برخی از پیام های مشمول بار قانونی فیلتر شده و منتظر تایید کارشناس باشید. 4- در برخی موارد به دلیل ترافیک زیاد احتمال تاخیر در ارسال پیامک وجود خواهد داشت (در قسمت گزارش پیام پیام… ادامه خواندن مخصوصا برای کاربرانی که تازه ثبت نام کرده اند