30 درصد تخفیف خرید 3000 خط اختصاصی به مناسبت پیجر و روز پدر

این بار به مناسبت عصور پاجر و روز پدر تمامی خطوط اختصاصی 3000 شماره با 30 درصد تخفیف ارائه می شود.

فرصت را از دست ندهید و برای خرید شماره ویژه همین الان روی لینک های زیر کلیک کنید:

خرید شماره اختصاصی با 30 درصد تخفیف


30 درصد تخفیف خرید 3000 خط اختصاصی به مناسبت پیجر و روز پدر


13/11/1401
ویژگی های سیستم پیامک