یک نکته بسیار مهم


یک نکته بسیار مهم


1392/12/06با توجه به اختلالاتی که در سرویس‌های موبایل اول وجود دارد، لطفاً در صورت امکان حداقل یک بار پیام‌های خود را قبل از ارسال گروهی بررسی کنید. یکی از اولین شماره های همراه بفرستید و مطمئن شوید که به گوشی می رسد.


ویژگی های سیستم پیامک