یک نکته بسیار مهم

ویژگی های سیستم پیامک


یک نکته بسیار مهم


1392/12/06

با توجه به اختلالاتی که در سرویس‌های موبایل اول وجود دارد، لطفاً در صورت امکان حداقل یک بار پیام‌های خود را قبل از ارسال گروهی بررسی کنید. یکی از اولین شماره های همراه بفرستید و مطمئن شوید که به گوشی می رسد.