کاهش نرخ ارسال پیامک تبلیغاتی
ویژگی های سیستم پیامک


کاهش نرخ ارسال پیامک تبلیغاتی


1402/03/10
کاربر محترم،
کاربران گرامی نرخ ارسال پیامک تبلیغاتی کاهش یافته است. برای مشاهده جدول نرخ تبلیغات به لینک زیر مراجعه کنید.

جدول نرخ ارسال پیامک تبلیغاتی