پیام مهم
ویژگی های سیستم پیامک


پیام مهم


1398/04/06

مشتری عزیز
سلام ؛
با احترام دعوت می شود با توجه به پیام اپراتور همراه اول، ارسال و دریافت به / از این اپراتور از 20:00 پنجشنبه 04/06/2018 تا 09:00 جمعه 04/07/2018در برابر اختلال یا خاموش شدن کامل مقاومت می کند.
لطفا قبل از ارسال هر پیامی یک پیام آزمایشی ارسال کنید تا از صحت پیام ها مطمئن شوید.
با تشکر