پیام مهم اپراتور

ویژگی های سیستم پیامک


پیام مهم اپراتور


1394/12/27

مشتری عزیز
با کمال احترام به اطلاع می رسانیم بنا به اطلاع اپراتور ارسال پیامک از ساعت 16:00 روز شنبه 94/3/29 لغایت ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 95/03/29 متوقف خواهد شد.