پیام مهم – اختلال در ارسال/دریافت موبایل 15 اسفند 95

با کمال احترام یادآور می شویم که بر اساس اطلاعیه اپراتور همراه اول، ارسال و دریافت به/از این اپراتور از ساعت 00:00 الی 09:00 صبح جمعه از تاریخ 1395/12/06 با اختلال و یا به طور کامل متوقف می شود.
ویژگی های سیستم پیامک

مشتری عزیز؛
سلام

با تشکر


پیام مهم – اختلال در ارسال/دریافت موبایل 15 اسفند 95


1395/12/05