پر کردن اطلاعات شخصی حقیقی یا حقوقی

ویژگی های سیستم پیامک


پر کردن اطلاعات شخصی حقیقی یا حقوقی


1397/12/13

مهم و فوری: با احترام خواهشمند است جهت احراز هویت کاربر نهایی هر شماره پیامک به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام فرمایید، لطفا مشخصات شماره ها را تکمیل نمایید. بدیهی است عدم تکمیل اطلاعات شماره(های) در دست یا عدم صحت آنها دلیل است از شماره قطع شد خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه ارسال هرگونه پیامک از شماره به عهده صاحب حساب و کاربر است، لطفا مشخصات وارد شده را با دقت کامل وارد نمایید. همچنین کاربرانی که خط خدمات اختصاصی دارند باید اطلاعات را به صورت قانونی تکمیل کنند.

برای تکمیل اطلاعات اینجا در زدن