وقفه در ارسال پیامک از طریق سیم کارت

ویژگی های سیستم پیامک


وقفه در ارسال پیامک از طریق سیم کارت


1398/05/17

سلام کاربر گرامی

با احترام یادآوری می کنیم که تا ارسال پیام جدید، ارسال پیامک با استفاده از سیم کارت به طور کامل قطع و حتی قطع خواهد شد. لطفا توجه داشته باشید که پیامک های ارسال شده با شماره های اختصاصی و مشترک به صورت منظم و بدون سرویس خواهد بود.

ممنون که صبر کردید