وقفه در ارسال پیامک از طریق سیم کارت
ویژگی های سیستم پیامک

با احترام یادآوری می کنیم که تا ارسال پیام جدید، ارسال پیامک با استفاده از سیم کارت به طور کامل قطع و حتی قطع خواهد شد. لطفا توجه داشته باشید که پیامک های ارسال شده با شماره های اختصاصی و مشترک به صورت منظم و بدون سرویس خواهد بود.

ممنون که صبر کردید

سلام کاربر گرامی


وقفه در ارسال پیامک از طریق سیم کارت


1398/05/17