هیچ پیامی از شماره 3000 برای کاربرانی که مدارک خود را ارسال نکرده اند ارسال نمی شود…

ویژگی های سیستم پیامک


هیچ پیامی از شماره 3000 برای کاربرانی که مدارک خود را ارسال نکرده اند ارسال نمی شود…


1393/11/20

کاربرانی که از شماره 3000 برای ارسال پیام استفاده می کنند و مدارک خود را ارسال نکرده اند توجه داشته باشند که پیام های آنها به دلیل نقص فایل به همراه اول ارسال می شود. دورویی(برای ایرانسل فعلا بدون مشکل ارسال میشه)