هیچ پیامی از شماره 3000 برای کاربرانی که مدارک خود را ارسال نکرده اند ارسال نمی شود…


هیچ پیامی از شماره 3000 برای کاربرانی که مدارک خود را ارسال نکرده اند ارسال نمی شود…


1393/11/20کاربرانی که از شماره 3000 برای ارسال پیام استفاده می کنند و مدارک خود را ارسال نکرده اند توجه داشته باشند که پیام های آنها به دلیل نقص فایل به همراه اول ارسال می شود. دورویی(برای ایرانسل فعلا بدون مشکل ارسال میشه)


ویژگی های سیستم پیامک