نمونه پیامک شهادت بارگاه فاطمه الزهرا (س)

*

ای نور خدا آفریده شده در آب و گل
آه بر من روزی راز دلت
این یادگار هزار سال مهدی توست
ای پیامبر یاس مرا به گناه کشتی؟

فرزند این طرف شکسته می آید
با یا الله و شعار یا هو خواهد آمد
والفجر می گوید برای شیعیان وقت باقی نمانده است
با داهول جینا و دول پکار خواهد آمد

“سرنوشت پاره تن من است، هر که آن را آزار دهد، مرا آزرده است و هر که آن را شاد کند، مرا نیز خوشحال کرده است.”

*

*

*

*

باشد که آرزوی تسلیت به حرمت زرتاء زوهر (رض) باشد.

پاتمیا داستانی از درد و رنج است
پاتمیا تفسیر سوز مرتزا است
فاطمیه آهنگ داغ لالا است

تا اینکه علی ماهش او را به قبر برد
ماه، شرمنده شد، پشت ابر
علی رویاها را خراب کرد

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

گام ماهور یا فاطمه، بانوی شکسته
مهدیت با دارو و درمان می آید

در دو دنیا شکوه ما زهر است

*

شما هم شریک یک کشور هستید
نمک خوردی اما تو مملکت بدی
کسی به بازوی زهرا نخورد
اگر دست من را نگرفتی، کشور

کمی از جوجه زیر پیراهن می ماند
کمی خون خشک روی بدن باقی می ماند
کفن را در بغل گرفت و آن را بو کرد
همان بچه بدون کفن رفت

پس از آن، خورشید عجیب می ماند
او می تواند از لبانش چیزهای بی خطری بگوید

آن لبخند زیبا دیگر بر لبان مولا نیست
همه این کار را می کنند، اما هیچ کس نمی درخشد
اشک های علی به ته چاه رسید
چا متوجه شد که شخصی مثل علی تنها نیست

*

*

چو در چشمانم می افتد
نفس پر از غم است
کاش محسن آنجا بود
قلب من توسط کین پاره نشد

*

*

تو و زینبت غصه خوردی
بگذار آتش آتش در دلم شعله ور شود
بگذار این خانه دوباره تبدیل به مجلس عزا شود
هر بار که به در نگاه می کند

یتیمان فقط دو چشم دارند
غمی جز زمین ندارند
باید از مادران مرده تجلیل کرد
فرزندان علی مادر ندارند

*

*

تعبیر خداوند از موضوع چیست؟
که برای هر نکته تعبیر جداگانه ای دارد
به شماره بهار عمر زهرا (س)
Causer دارای همان مقدار امتیاز است

من وفادارترین دوست شما هستم
روزی که اجرا کردم عزادار شما هستم

باشد که آرزوی تسلیت به حرمت زرتاء زوهر (رض) باشد.

*

*

تو در جلال و افتخار یگانه هستی
غرورت بسه مادر آویچا
مریم که تقدیس شده بود، عیسی را داشت
مادر یازده مسیح

شهادت بی بی دو عالم تسلیت باد.

*

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

لعنت بر دشمنی که جان تقوا را کشت
او ایمان، تمامیت، عشق و معنا را کشت
برگرد و انتقام سخت بگیر
چون زهرا را به خاطر ظلم کشت

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

*

کاش راهی از قلب من به قلبش بود
ای کاش زهرا هم معبدی داشت
کاش مثل پرنده سحر بودم
با بال و پر دور قبرش پرواز می کردم
ناله هایش را می شنیدم
می پرم کنار عمامه اش

پیامبری که زندگی اش با او غم و اندوه بود
آیا گروه زهرا (سلام الله علیها) پاداش نبوت او بود؟

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

قلبم از مشرق آمد فاطمه
لباس های خط بز، به پیشانی او آمد

*
ما راهبان غم فاطمه هستیم
ما محتاج رحمت و رحمت فاطمه هستیم
عمر شمع سوزی بسیار کوتاه است
برای عمر کم فاطمه دردناک است

*

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

*

اما آنها از من کمک گرفتند
گلم، باغم، بهارم را گرفتند
بین کوچه ها در سیلی
هرکس داشت و نداشت می گرفت

خیلی دمت گرم دل من غمگینه
چون دست من تو را روی زمین می گذارد
به زینب مظلوم رسیدم
غبار غمگین صورتمان را پاک کرد

*

بین در و دیوار چه گذشت؟
با خودت نشستی زهرا

*

عماریست رهین منت زهریم
به عزت زهریم معروف شد
اگر از قبر ما بنویسی داریم میمیریم
ما غلامان جانباز یاری زهرایی هستیم

*

*

*

*

*

*

غم من دیگر برای من ساحل نیست
چیزی جز اشک در چشمانم نیست
ای مرگ بیا! تو زندگی من هستی
بدون فاطمه چیزی جز خوردن خون دل نیست

به نام فاطمه بسنده نکنید
اگر او را نمی شناسید، موقعیت او را توصیف نکنید
همه عشق زهرا را ندارند
آلما، اگر او آنجاست، او را برکت نده

او در این دنیا خون سنگین زیادی دیده است
در نهایت پسر را خیلی داغ دید
در این دنیای رنج و لبخند؟
آیا خودش را در آغوش پدر می دید؟

*

حیدر کوچولو به نام فاطمه حساس بود
خلقت از ابتدا باید بوی یاس می داد
آه تو در کوچه ها راه فاطمه را بستی
اگر عباس آنجا بود گردنت را می شکند

*

*

وقتی نام تو را آوردند، زبان آتش گرفت
خیلی خوشحال شدم استخوانم آتش گرفت
حیدر مثل باد به زمین آمد، با شوق گریه کرد
می خواست غسل کند، آب جاری آتش گرفت

*

*

چه شبی تاریک تر از آن شب بود؟
زهرا یک دیوار و یک در بود
یک شب کندر به تیغه حمله کرد
دیو زهرا از سرت محافظت کرد

باشد که آرزوی تسلیت به حرمت زرتاء زوهر (رض) باشد.

*

این تربت به زائران باخت
به جز هادی صاحب الزمان، خیر

*

*

*

*

بگذارید آرزوی روزهای بی تفاوتی وجود داشته باشد.

*

آرزو کنیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به اوایل سقوط و گروه یاس بوستون آرامش دهد.

*

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

دل از غم فاطمه قویتر است، نه
و هیچ نشانی از غرور او نیست، نه

*

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت باد.

*

چطور دلت را به مادرت دادی؟
تو دنیا دست مادرت را می شستی
شما این سیلی را ندیده اید
تو دست مامان دنبال من بودی

گریه من در آنجا درباره من بود
روی سینه ام با میخ نوشتند
جرم گفتن علی علی علی بود
از در خون هم نوشتم
تنها گناه زهرا علی علی علی بود

شهر حالتی است که برای عزاداری آماده شده است
مهمان زهرا امروز یا فردا می میرد
او از شفا زیر لب بی خطر می سراید
هرکسی که جویای حال بیمار شد

بگو ترانه بپوشیم غم را از دل ما دور کن
بگو روزنامه بیاورند، مادر جوان مرده است

زوهارا اگر خدا نبود هیچ بیانی نداشت
تواید دیگر انعکاس قابل مشاهده ای نداشت
اما در مقام عالی زهرا هلاک شد
مالک فلسفه دیگری نداشت

*

*

*

فاطمه! روز تو و علی مثل شب تاریک است
با چنین وسوسه ای چه کنم؟
مرگ تو ای راحت جان مرا پر از دو عالم کرد
اگر زندگی ادامه داشته باشد، من بدون تو اینجا چه کار می کنم؟

غم تو بار سنگینی است
گریه من روز و شب و شام و سحر سنگین است
زمان فنجان بعد از اینکه صبر کردید نوع را تماشا کنید
بشکنید چون کمر درد شدید است

یک سبد گل نیلوفر بیاورید
برای روز مادر عزاداری کنیم

باشد که آرزوی تسلیت به حرمت زرتاء زوهر (رض) باشد.

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

*

زهرا که شهید شد بی گناه بود
از غم او سینه ی دنیا پر از آه است
جلال خدا و سیلی کجاست؟
نیرویی جز خدا نیست

*

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت باد.

موگیرا به فاطمه زد و علی نگاه کرد
حیف که حتی یک نفر هم نبود که به آنها کمک کند
خدا می گوید زارا شهیده به زمین رفت
اگرچه این گروهی نیست که هنوز به آنها اعتقاد داشته باشد

که غم روزگارم یتیم شود
متحد من بودن یک یتیم است
من مطمئنم ارتفاع کمان شماست
که زندگی من یتیم شود

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

*

*

*

خونی است که بر خاک گلی افتاده است
داغ است، به دل سرنوشت افتاده است
برخیز و فرشته را بیرون بیاور
آتش به آسمان افتاد

که مسیح معجزه خواهد کرد
زبانت را به یاد زهرا باز کن
رابطه مشکلات خلقی، زهرا
به گوشه نگاه کن

بدنی که همه پیامبران قربانی کردند
چه شد که هفت نفر مخفیانه گرفتند؟

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

*

*

برخی از این شب ها راحت، علی!
زین، بنابراین به تدریج یک اهدا کننده از زندگی شبانه می آید
برای زخم من دنبال مرهم نباش!
به پوشاندن زخم فکر کنید

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

اگر باد پاییزی برگ های پاییزی را برد
زهرا به سرعت گناهان شیعیان را نیز پاک می کند

کم کم داری تنها همسرش میشی
ابیات کوتاهش را در آب زمزمه می کنم
کم کم با شهر یثرب غریب می شوی
پشت، پناه، حمایت و دستیار او

بابا دنیای بعدیت چقدر بی وفاست
من ماندم و رنج بزرگ مال توست
جامعه شما منتظر ترک شما بوده است
شما شورش روز بعد را شعله ور کردید

باشد که آرزوی تسلیت به حرمت زرتاء زوهر (رض) باشد.

بدون اینکه به من فکر کنی رفتی
سپس از دست دادن نبی صفحه دیگری را می شکند
برای ارباب و محافظ سینه ات زندگی کن
صبر کردی و نگفتی سپر می شکند

*

زمین مثل مهره ترک خورد

بگذارید آرزوی روزهای بی تفاوتی وجود داشته باشد.

مثنوی ای مثنوی! فریاد زدن!
کینه قرن ها را رها کنید!

ای تاج جهان و مرد درخشان
من از بچگی عاشقت بودم زهرا
آن روزی که من و تاریکی قبر
خدا رحمت کنه زهرا

آه زهرا برای همیشه جاری شد
دست مولا تشنه کمک بود
چون علی تنها و بی خود شد
گفت ای دم به گریه من بیا

بگذارید آرزوی روزهای بی تفاوتی وجود داشته باشد.

علی جان تربت زهرا کجاست؟
یاد زهرا کجاست؟
نور دید او را روشن کن
بر قبرش شعله های آتش می افروزم

زهرا چه شد دوست من، می دانم تو نمی دانی
از ثریا در مورد وضعیت زهرا در شب بپرسید
یک شب از نیلوپر یک رؤیا پرسیدم، او گفت:
در شب از بازوی نیلی زهرا بپرس

*

*

ما به لطف و رحمت زهرایی زندگی می کنیم
نمایندگی خدمات زوهر
روزی که همه مردم شگفت زده می شوند
منتظر تلاش های زهرا هستیم

هر شیطانی را که دوست دارد سم است
آشفته و بی قرار است
گنج هفت آسمان
در سینه سم است
در وصف شرافت او کافی است
جهان همه چیز را مدیون زهرا است

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

تا زمانی که در دنیا هستم، صلوات فاطمه را می گویم
دستم را به سوی خدای فاطمه می برم
اگر به دنبال درمان درد لاعلاج هستید
درمان رایگان در بیمارستان پاتما

*

علی در خانه آه کشید
عشق طرف شکسته ای دارد علی
این پسر جانش را فدای مادرش کرد
حسن حسین یک مادر گرم یا علی دارد

*

حضرت محمد (ص):

نماز شب می خوانم
تو بگو آمین، ای ماه مجرد
خدا کسی را افسرده نمی بیند
عاشقش را شلاق زد

*

خدا از این دل داد، از این دل داد
نزدیک قبر زهرا کاردا منزل
به زهرا بگو بلند شو ببین
که اشک دیده زمینش گل است

*

تا اینکه از منطق پرسیدم عشق چیست؟
در جواب این را گفت و گریست
لیلی و مگنون همگی افسانه هستند
عشق تعبیر زهرا و علی است

*

در حرات فاطمه مرغ پر دل است
زهرا یک وب سایت از مظلوم عزاداری می کند

*

*

مامان، دلم خون میاد، رها کن!
دستت را بلند کن و برای ظاهرم دعا کن!

امشب دل کوچه ها خواهد گریست
شهری که بی صدا گریه می کند
تشییع پیکر غریب زهارست
کمد به نظر می رسد یک گلدان است

داستان زهرا 18 ساله
فاطمیه وصف دیوار و در است
این شرکت برای زینب پرور در تنگنا قرار دارد

*

*

*

*
دیدم در پشت سرم شکسته است

*

*
من مهدی در دست تیغ انتقامم
سلام مامان به قبر مخفی تو

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

کسانی که به این خانه حمله کردند
آنها نفرت را در این سرزمین افزایش دادند
علی بت های آنها را در کعبه شکست
حالا از خانه انتقام می گیرند

*

*

*

راز تغییر خلق و خوی ما سم است

*

بلای علی در مقابل چشمانش است
آدو امید تازیانه به دلش زد
فاطما با تاسف و ناراحتی چه گفت؟
علی شب تشییع جنازه اش را گرفت

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

آرزوی تسلیت به حرمت حضرت فاطمه (س) باشد.

ای جان دویست مسیحا من به تو نیاز دارم
زهرای و خورشید غبار باستانی
کی گفته معبد ندارید خانم؟
ای بزرگ از قلب های شکسته، افتخار

بگذارید آرزوی روزهای بی تفاوتی وجود داشته باشد.

احساس نیاز خواهم کرد
برای کربلای میاس دعا می کنم
در سمت راست سمت شکسته اش
دور معبد عباس خواهم گشت

مسلمانان چرا سیدیک کبری را شبانه دفن کردند؟
چرا نشانگر قبر انسیا حورا گم شد؟
چند روز از مرگ راسل نگذشته است!
نگذارید خاتم انبیا شکسته شود!

شهادت بارگاه حضرت فاطمه الزهرا (س) تسلیت باد.

باشد که آرزوی تسلیت به حرمت زرتاء زوهر (رض) باشد.

گروه آسانک علاوه بر تسلیت به مناسبت شهادت بارگاه حضرت فاطمه زهرا(س) مجموعه ای از نمونه های پیامکی شهادت فاطمه زهرا اجنبی را جهت بهره مندی کاربران تهیه کرده و به شرح زیر تقدیم می نماید.

در خط آتش و دود ظاهر شد
که جنایت فاطما علی آقا بود
بعد از زهرا علی ب غریب شد
او اسیر ملتی ناخوشایند شد

*

فرقه ای که تبر به کف فدک انداخت
بر دل پاک حواریون نمک زدند
مهدی بیا از قاتل مادر بپرس
زهرا چه کرد که کتک خورد؟

اما سفر کافی است، بیا
برای مادر سفر بس است، بیا
بیا که چشمان زمین در راهت نشسته است
برای زندگی فاطمه، سفر بس است، بیا

فاطمه! آه، دلش از گرمای تو شکسته است
در زیر یوغ ماتم، کوه پشت می شکند
حق با تو بود و به باغ سلطنتی رفتی
جبرئیل کسی است که پرهای تو را می شکند

*

کاش فدک این همه راز داشت
ای کاش کشور در و دیوار نداشت
این گریه دل محسن زهرا بود
کاش هیچ میخی در در سوخته نبود
کاش قلبم راهی به قبرش داشت
ای کاش زهرا هم معبدی داشت

*