نرخ ارسال پیامک به خطوط ایرانسل را تغییر دهید
ویژگی های سیستم پیامک

ما با احترام شما را از تغییر سیاست اپراتور مطلع می کنیم آیرنسل نرخ پستی زین برای ارسال پیامک به شماره های ایرانسل با نرخ 1.53 محاسبه می شود.

سلام ،

با تشکر از همکاری شما


نرخ ارسال پیامک به خطوط ایرانسل را تغییر دهید


1399/10/02