مکانیزمی برای ارسال پیام از سیستم به گوشی و ارسال گزارش

4- سپس به گوشی ارسال می شود

1- از سیستم به اپراتور (3000، 5000 و …)

2- سپس از اپراتور مخابرات (ماهواره اول و ایرانسل)

توجه داشته باشید که ساعات 10:30 الی 13 و از 17 تا 19 معمولا ساعات اوج مصرف است.


مکانیزمی برای ارسال پیام از سیستم به گوشی و ارسال گزارش


1393/07/05در نتیجه پیام هایی که به ارتباط رسیده اند معمولا مشکل خاصی ندارند و ارسال خواهند شد، از نظر زمانی پیام ها در صف مخابرات قرار می گیرند و به ترتیب ارسال خواهند شد.


ویژگی های سیستم پیامک

پیام هایی که میفرستید

مکانیسم ارسال پیام:

3- و از ارتباط به دکل ارتباطی و آنتن منطقه مورد نظر

بنابراین زمان ارسال بستگی به ترافیک سمت مخابرات دارد که معمولا در ساعات اوج مصرف کمتر از 0.5 تا 1 ساعت است.

وقتی به مخابرات می رسد به این معنی است که پیام از سمت شما به مرحله ارسال رفته و مخابرات واقعاً آن را به تلفن ارسال کرده است. در این حالت معمولاً به تلفن ها می رسد اما به دلیل ترافیک زیاد در ارتباط طرف، اولویت ارتباط معمولاً ارسال آن است و گزارش تحویل کمتری به مشتری می دهد