مکانیزمی برای ارسال پیام از سیستم به گوشی و ارسال گزارش

ویژگی های سیستم پیامک


مکانیزمی برای ارسال پیام از سیستم به گوشی و ارسال گزارش


1393/07/05

مکانیسم ارسال پیام:

پیام هایی که میفرستید

1- از سیستم به اپراتور (3000، 5000 و …)

2- سپس از اپراتور مخابرات (ماهواره اول و ایرانسل)

3- و از ارتباط به دکل ارتباطی و آنتن منطقه مورد نظر

4- سپس به گوشی ارسال می شود

وقتی به مخابرات می رسد به این معنی است که پیام از سمت شما به مرحله ارسال رفته و مخابرات واقعاً آن را به تلفن ارسال کرده است. در این حالت معمولاً به تلفن ها می رسد اما به دلیل ترافیک زیاد در ارتباط طرف، اولویت ارتباط معمولاً ارسال آن است و گزارش تحویل کمتری به مشتری می دهد

در نتیجه پیام هایی که به ارتباط رسیده اند معمولا مشکل خاصی ندارند و ارسال خواهند شد، از نظر زمانی پیام ها در صف مخابرات قرار می گیرند و به ترتیب ارسال خواهند شد.

بنابراین زمان ارسال بستگی به ترافیک سمت مخابرات دارد که معمولا در ساعات اوج مصرف کمتر از 0.5 تا 1 ساعت است.

توجه داشته باشید که ساعات 10:30 الی 13 و از 17 تا 19 معمولا ساعات اوج مصرف است.