ممنوعیت ارسال پیام های مرتبط با شبکه های اجتماعی و ارتباطات (مانند وایبر)
ویژگی های سیستم پیامک


ممنوعیت ارسال پیام های مرتبط با شبکه های اجتماعی و ارتباطات (مانند وایبر)


1393/12/27
اشتراک گران نامه اپراتور همراه اول را دنبال کنید، هرگونه پیامک مربوط به آن را ارسال کنید شبکه های اجتماعی و ارتباطات (مانند وایبر) مربوط به قدغان است و بلافاصله پس از مشاهده، اطلاعات صاحب خط به مراجع ذیربط – جهت پیگیری قانونی – منتشر خواهد شد.