ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی به شرکت های خاص
ویژگی های سیستم پیامک

مشتری عزیز سلام

با عنایت به اطلاعیه سازمان محترم بازرسی کل کشور و اطلاعیه های قبلی، از ایشان دعوت بعمل می آید جهت ارسال پیامک های اطلاع رسانی و تبلیغاتی به شرکت های موسوم به فدیدا، پردیسبان، تبرک، گرند، مگاپ، ابردا، احلامد اقدام نمایند.
این اکیدا ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.


ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی به شرکت های خاص


1393/10/13