مشاهده لیست اعداد منحصر به فرد

ویژگی های سیستم پیامک


مشاهده لیست اعداد منحصر به فرد


1393/02/02

کاربران گرامی

برای مشاهده شماره های ویژه سامانه پیامکی به لینک مراجعه کنید شماره تعیین شده مراجعه کنید

برای دریافت شماره اختصاصی درخواستی پس از خرید در قسمت خرید شماره اختصاصی با واحد پشتیبانی 01132253536 – 01132258549 تماس بگیرید.