مسدود شدن کامل نظام در زمان انتخابات

مشتری عزیز
سلام
بدون احترام" توجه داشته باشید از ساعت 00:00 صبح روز شنبه 6.3 لغایت 24:00 روز جمعه 7.3 امکان ارسال پیامک از طرف اپراتور وجود ندارد و خدمات این شرکت در دسترس نخواهد بود.
خالصانه