محدودیت ارسال پیامک

سلام ،
ویژگی های سیستم پیامک

با کمال احترام یادآور می شویم با توجه به محدودیت های اعمال شده از سوی اپراتور پیامک، امکان ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی به طور کامل قطع شده و تا روز یکشنبه 9 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. فقط گزینه ارسال پیامک یا پیام خدماتی محدود است.

لازم به ذکر است که این محدودیت برای انتخابات اعمال شد.


محدودیت ارسال پیامک


1400/03/27

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم