لیست سیاه چیست؟ و چگونه ایرانسل را از لیست سیاه خارج کنیم
ویژگی های سیستم پیامک

لیست سیاه چیست؟ و چگونه ایرانسل را از لیست سیاه خارج کنیم


1393/05/31

لیست سیاه رسانه ها چیست؟
مخابرات برای مشترکین پیامکی با موضوع عدم دریافت پیامک تبلیغاتی ارسال کرد، مشترکانی که به این پیامک پاسخ مثبت دادند، دیگر از خطوط ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ پیامک تبلیغاتی دریافت نخواهند کرد.
در خطوط 1000 و 2000 پس از ارسال پیامک به این گونه مشترکین، نوع گزارش تحویل “به ارتباط نمی رسد” و در خطوط 3000 گزارش “ارسال نشدن” داده می شود.

این برای حذف شماره از لیست سیاه ارتباط (برای فعال سازی تبلیغات پیامکی) کافی است. شماره 2 را از خطوط همراه اول به شماره 8999 ارسال کرد و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال کنید
توجه داشته باشید که برخی از خطوط 1000، 2000 یا 3000 متعلق به شرکت ها و ادارات دولتی و مراکز حساس (مثلاً خودروسازی، بیمارستان ها، ادارات و …) هستند، این خطوط در لیست سیاه قرار نمی گیرند، بنابراین دریافت پیامک از چنین خطوطی نباید نشان دهنده دریافت پیامک تبلیغاتی از خطوط دیگر باشد.