لغو اپراتور 3000
ویژگی های سیستم پیامک


لغو اپراتور 3000


1402/03/13
با تشکر

کاربر محترم،

بر اساس پیام اپراتور 3000، ارسال پیامک از این اپراتور در روزهای 14 و 25 خرداد به دلیل مسائل امنیتی فعال نخواهد بود. لذا خواهشمند است از ارسال هرگونه پیام از طریق شماره 3000 خودداری فرمایید.