قابلیت ارسال پیامک صوتی را فعال کرد
ویژگی های سیستم پیامک

اعلام می کنیم، گزینه ارسال پیامک صوتی فعال شد. برای مشاوره رایگان و ثبت درخواست نامحدود پیامک صوتی می توانید با شماره 01135157000 تماس بگیرید و یا کارت ثبت نام کنید..

با احترام،


قابلیت ارسال پیامک صوتی را فعال کرد


1401/12/09