فعال کردن امکان ارسال پیامک مبتنی بر مکان (LBS)

اعلام می کنیم، گزینه ارسال پیامک مبتنی بر مکان (LBS) فعال شده است.. برای بدست آوردن مشاوره رایگان و ثبت نام درخواست پیامک صوتی نامحدود می توانید با شماره 01135157000 تماس بگیرید و یا کارت ثبت نام کنید..


فعال کردن امکان ارسال پیامک مبتنی بر مکان (LBS)


1402/01/20با احترام،


ویژگی های سیستم پیامک