فعال سازی و اعتبار سنجی مجدد شماره های 50002


فعال سازی و اعتبار سنجی مجدد شماره های 50002


1402/02/12با تشکر


ویژگی های سیستم پیامک

کاربر محترم،

با توجه به انتقال شماره 50002 به اپراتور جدید تمامی شماره های 50002 باید مجدد تایید شوند لذا کاربرانی که هنوز شماره خود را تایید نکرده اند و یا در ارسال پیام از این شماره مشکل دارند نسبت به ثبت تیکت و یا تماس با واحد پشتیبانی اقدام نمایند.