فعال سازی سامانه ثبت نام مرخصی روزانه

ویژگی های سیستم پیامک


فعال سازی سامانه ثبت نام مرخصی روزانه


1394/05/22

کاربر گرامی به درخواست برخی از شما سامانه ثبت نام مرخصی روزانه ویژه سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی از امروز در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. برای بررسی و تست سیستم به قسمت ویژگی های ویژه مراجعه کنید. با تشکر