فعال سازی خط خدمات مشترک 9000 برای هیئت های مذهبی و شوراهای روستاها.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم
ویژگی های سیستم پیامک
با احترام یادآور می شویم خط خدمات مشترک 90006436 ویژه هیئت های مذهبی (هیئت های مذهبی، مساجد، بسیج و …) و خط 90006435 دهیاری ها و بخشداری ها در سامانه فعال شده است. لذا کاربرانی که هنوز این خطوط برایشان فعال نشده است، ضمن تماس با واحد پشتیبانی، مدارک را جهت تایید ارسال نمایند.


فعال سازی خط خدمات مشترک 9000 برای هیئت های مذهبی و شوراهای روستاها.


1401/07/14

سلام ،