فعال سازی خطوط خدمات رایگان برای مشاغل خاص


فعال سازی خطوط خدمات رایگان برای مشاغل خاص


1401/12/25اگر به یکی از دسته های بالا تعلق دارید، در اسرع وقت درخواست دهید:

– لازم به ذکر است پیامک تبلیغاتی ارسال کنید از این اعداد امکان پذیر نخواهد بود.

امکان را به اطلاع کاربران گرامی می رساند فعال سازی خطوط خدمات رایگان برای مشاغل خاص 3000 و 9000 توسط اپراتور ارائه می شود. بنابراین، اگر جزء یکی از مشاغل زیر هستید، در رابطه با ثبت درخواست فعال سازی یک عمل را در قالب کارت انجام دهید:

  • خط خدمات مشترک (ویژه تشکل های مذهبی)
  • خط خدمات مشترک (برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی)
  • خط خدمات مشترک (ویژه روستاها و ولسوالی ها)
  • خط خدمات اشتراک (ویژه شرکت ها و دفاتر بیمه)
  • خط خدمات مشترک (ویژه مدارس و آموزش و پرورش)
  • خط خدمات مشترک (خدمات عمومی ویژه) – پزشکان، تاکسی های تلفنی و اینترنتی، تعمیرگاه ها، شرکت های خصوصی، سایت ها و … جهت اطلاع اعضا.

ثبت درخواست فعالسازی شماره سرویس رایگان


ویژگی های سیستم پیامک