فعال سازی خطوط خدمات رایگان برای مشاغل خاص

امکان را به اطلاع کاربران گرامی می رساند فعال سازی خطوط خدمات رایگان برای مشاغل خاص 3000 و 9000 توسط اپراتور ارائه می شود. بنابراین، اگر جزء یکی از مشاغل زیر هستید، در رابطه با ثبت درخواست فعال سازی یک عمل را در قالب کارت انجام دهید:

  • خط خدمات مشترک (ویژه تشکل های مذهبی)
  • خط خدمات مشترک (برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی)
  • خط خدمات مشترک (ویژه روستاها و ولسوالی ها)
  • خط خدمات اشتراک (ویژه شرکت ها و دفاتر بیمه)
  • خط خدمات مشترک (ویژه مدارس و آموزش و پرورش)
  • خط خدمات مشترک (خدمات عمومی ویژه) – پزشکان، تاکسی های تلفنی و اینترنتی، تعمیرگاه ها، شرکت های خصوصی، سایت ها و … جهت اطلاع اعضا.

ثبت درخواست فعالسازی شماره سرویس رایگان


فعال سازی خطوط خدمات رایگان برای مشاغل خاص


1401/12/25اگر به یکی از دسته های بالا تعلق دارید، در اسرع وقت درخواست دهید:


ویژگی های سیستم پیامک
– لازم به ذکر است پیامک تبلیغاتی ارسال کنید از این اعداد امکان پذیر نخواهد بود.