فعال سازی امکان ارسال پیامک تبلیغاتی


فعال سازی امکان ارسال پیامک تبلیغاتی


1402/04/18کاربران گرامی می توانند پیامک های تبلیغاتی را در سامانه ارسال کنند. لطفا قبل از ارسال شرایط و ضوابط را مطالعه کنید.

پیامک تبلیغاتی ارسال کنید


ویژگی های سیستم پیامک