عدم فعال سازی شماره سرویس برای اشخاص حقیقی

کاربر گرامی با سلام و خوش آمدگویی؛

اعلام می دارد تا اطلاع ثانوی درخواست خدمات از افراد حقیقی توسط اپراتور پذیرفته نخواهد شد.


عدم فعال سازی شماره سرویس برای اشخاص حقیقی


1394/09/09
ویژگی های سیستم پیامک