عدم ارسال پیامک به خرده فروشی

ویژگی های سیستم پیامک


عدم ارسال پیامک به خرده فروشی


1394/07/11

با احترام،

بر اساس پیام اپراتور 5000 تا اطلاع ثانوی امکان ارسال پیامک به خطوط وجود دارد Retel این امکان نداردلازم به ذکر است ارسال به خطوط دیگر اپراتورهای دیگر بدون مشکل انجام می شود.

ممنون که صبر کردید