عدم ارسال پیامک به خرده فروشی

بر اساس پیام اپراتور 5000 تا اطلاع ثانوی امکان ارسال پیامک به خطوط وجود دارد Retel این امکان نداردلازم به ذکر است ارسال به خطوط دیگر اپراتورهای دیگر بدون مشکل انجام می شود.

با احترام،


عدم ارسال پیامک به خرده فروشی


1394/07/11
ویژگی های سیستم پیامک

ممنون که صبر کردید