رفع مشکل ارسال/دریافت پیامک با همراه اول
ویژگی های سیستم پیامک

تشکر از شما برای صبر و همکاری شما.


رفع مشکل ارسال/دریافت پیامک با همراه اول


1395/12/06

با احترام به اطلاع می رسانیم که مشکل ارسال/دریافت پیامک با تلفن همراه اول برطرف شده است و می توانید طبق روال همیشه پیامک ارسال و دریافت نمایید.

مشترک گرامی، سلام؛