راه اندازی مجدد پیامک سفید

**فعال کردن پیامک سفید**

1- ارسال پیامک برای دختران گزینه ای است که صاحبان مشاغل می توانند با رضایت مشتریان خود پیامک تبلیغاتی با خطوط خدماتی حتی به شماره های مسدود شده ارسال کنند.

این گزینه هم اکنون رایگان است و می توانید با مراجعه به لینک زیر این گزینه را فعال کنید:

در صورت نیاز به پشتیبانی با شماره 01135157000 تماس بگیرید یا بلیط ثبت کنید.


راه اندازی مجدد پیامک سفید


1401/08/24
ویژگی های سیستم پیامک