راه اندازی مجدد اپراتور 3000

با تشکر

کاربر محترم،


راه اندازی مجدد اپراتور 3000


1401/07/24
ویژگی های سیستم پیامک

با احترام به اطلاع می رسانیم ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000 فعال شده است. لذا کاربرانی که شماره موقت دریافت کرده اند در اسرع وقت شماره سرویس خود را به وضعیت قبلی تغییر دهند.