خط خدمات انحصاری اپراتور 9000 با تخفیف ویژه 35 درصد قابل خریداری است.
ویژگی های سیستم پیامک
سلام ،


خط خدمات انحصاری اپراتور 9000 با تخفیف ویژه 35 درصد قابل خریداری است.


1401/07/19

با احترام امکان خرید خط خدمات اختصاصی اپراتور 9000 برای تمامی کاربران را یادآور می شویم با 35% تخفیف ویژه به قیمت 1.850.000 تومان مشروط بر اینکه کاربرانی که قصد خرید این شماره ها را دارند می بایست نسبت به ثبت کارت و یا تماس با واحد پشتیبانی اقدام نمایند.