خطوط خدماتی به اشخاص حقوقی
ویژگی های سیستم پیامک

سلام ،

به صفحه پر کردن فرم خدمات خط بروید

اگر به یک خط خدمات اختصاصی نیاز دارید از جانب لطفا با شماره 01132290134 تماس بگیرید.


خطوط خدماتی به اشخاص حقوقی


1398/09/23

با احترام به شما یادآوری می کنیم که امکان خطوط خدماتی بدون من برای اشخاص حقوقی که دارای کد ملی، شماره ثبت و … هستند ارائه می شود. لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی باید دارای وب سایت فعال و ایمیل شرکتی باشند و فرآیند ارائه خدمات حداقل 3 ماه زمان انتظار دارد.

با تشکر