حذف کامل محدودیت های ارسال پیامک

ویژگی های سیستم پیامک


حذف کامل محدودیت های ارسال پیامک


1400/03/29

سلام،

با کمال احترام یادآور می شویم که با توجه به اطلاعیه اپراتور ارسال پیامک محدودیت های ارسال پیامک رفع شده و شرایط ارسال پیامک طبق روال گذشته و به صورت کامل انجام می شود.

لازم به ذکر است ارسال از 5000 خط با کمی تاخیر انجام می شود.

با تشکر از همکاری شما