تغییر نرخ پیامک سرویس (لیست سیاه)

اشتراک گران قیمت؛ با احترام،


تغییر نرخ پیامک سرویس (لیست سیاه)


1395/09/29به اطلاع می رساند با توجه به شرایط جدید خدمات خطوط اختصاصی (ارسال پیامک به شماره هایی که شماره آنها برای دریافت پیامک تبلیغاتی مسدود شده است) برای کلیه پیام های ارسالی از این خطوط مبلغ 1 اکتت به نرخ اضافه می شود. لازم به ذکر است سایر خطوط (غیر خدماتی) مشمول این افزایش نرخ نخواهند بود.


ویژگی های سیستم پیامک
با تشکر