تغییر نرخ پیامک سرویس (لیست سیاه)

ویژگی های سیستم پیامک


تغییر نرخ پیامک سرویس (لیست سیاه)


1395/09/29

اشتراک گران قیمت؛ با احترام،

به اطلاع می رساند با توجه به شرایط جدید خدمات خطوط اختصاصی (ارسال پیامک به شماره هایی که شماره آنها برای دریافت پیامک تبلیغاتی مسدود شده است) برای کلیه پیام های ارسالی از این خطوط مبلغ 1 اکتت به نرخ اضافه می شود. لازم به ذکر است سایر خطوط (غیر خدماتی) مشمول این افزایش نرخ نخواهند بود.

با تشکر