تداخل در ارسال پیامک از تمامی اپراتورها
ویژگی های سیستم پیامک

ممنون که صبر کردید

با کمال احترام یادآوری می کنیم که ارسال پیامک تمامی اپراتورها تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.


تداخل در ارسال پیامک از تمامی اپراتورها


1401/09/17

سلام کاربر گرامی