تخفیف بزرگ یلدا! تا 40% تخفیف در خطوط اختصاصی به اضافه 10% اضافه شارژ.

خرید شماره اختصاصی

در برنامه تخفیفی که او امسال زایمان می کند، علاوه بر تخفیف تا خرید 40% از شماره اختصاصیبا هر بار بارگذاری سیستم 10 درصد بیشتر بارگیری تا 200 هزار تومان گرفتن.

فرصت را از دست ندهید و برای شارژ مجدد سیستم یا خرید شماره اختصاصی روی لینک های زیر کلیک کنید:


تخفیف بزرگ یلدا! تا 40% تخفیف در خطوط اختصاصی به اضافه 10% اضافه شارژ.


1401/09/26
ویژگی های سیستم پیامک
بارگذاری سیستم