تاخیر در ارسال پیام از شماره مشترکین
ویژگی های سیستم پیامک

با توجه به اعلام محدودیت اپراتور برای ارسال پیام از شماره هایی که مالکیت خاصی ندارند، از امروز 4 اسفند 1391 کلیه پیام های ارسالی از شماره مشترکین پس از بررسی و تایید کارشناسان ارسال خواهد شد.

*** تاخیر در ارسال پیام از شماره مشترکین ***

بنابراین، پیام ها از شماره های به اشتراک گذاشته شده با با چند ساعت تاخیر کاربرانی که تایید کنند ارسال خواهند شد تحویل فوری لازم است لطفا در اسرع وقت با شماره ویژه خرید و مدارک شناسایی ارسال نمایید.


تاخیر در ارسال پیام از شماره مشترکین


1393/11/19