باید “cancellation=11” را در پایان همه پیام ها اضافه کنید

افزودن کلمه لغو = 11 به انتهای تمامی پیام های ارسالی از خطوط خدمات الزامی است. بنابراین کاربران وب سرویس باید این عبارت را به انتهای پیام های ارسالی اضافه کنند. در غیر این صورت پیامی از طرف اپراتور ارسال نخواهد شد.

کاربر محترم
ویژگی های سیستم پیامک

با تشکر


باید “cancellation=11” را در پایان همه پیام ها اضافه کنید


1401/09/23