باید “cancellation=11” را در پایان همه پیام ها اضافه کنید

ویژگی های سیستم پیامک


باید “cancellation=11” را در پایان همه پیام ها اضافه کنید


1401/09/23

کاربر محترم

افزودن کلمه لغو = 11 به انتهای تمامی پیام های ارسالی از خطوط خدمات الزامی است. بنابراین کاربران وب سرویس باید این عبارت را به انتهای پیام های ارسالی اضافه کنند. در غیر این صورت پیامی از طرف اپراتور ارسال نخواهد شد.

با تشکر