امکان مشاهده تراکنش های خرد مالی
ویژگی های سیستم پیامک

امکان مشاهده تراکنش های خرد مالی


1394/05/04

کاربر گرامی زین می توانید از منوی اطلاعات مالی انتخاب کنید مشاهده تراکنش های مالیتمام تراکنش های مالی مرتبط با حساب کاربری خود را مشاهده کنید. با تشکر