امکان ارسال پیامک سازگار و هوشمند به اپراتور 50002

با احترام،
توانایی ارسال پیامک سازگار و هوشمند برای اپراتور 50002 ارائه شده است و برای کاربران عمومی قابل استفاده است
با موفقیت
ویژگی های سیستم پیامک

امکان ارسال پیامک سازگار و هوشمند به اپراتور 50002


1394/06/10