افزایش نرخ ها و هزینه های ارسال پیامک

ویژگی های سیستم پیامک


افزایش نرخ ها و هزینه های ارسال پیامک


1400/12/29

مشتری عزیز
سلام،
به استناد بند 6 تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 مورخ 1/1/1301 هزینه ارسال به ازای هر پیامک به اطلاع ایشان رسانده شد. 20 این واقعی است. همچنین از طریق 3000 خط با ضریب پیامک ارسال کنید 1.2 محاسبه خواهد شد.

لازم به ذکر است نرخ پیامک نیز با افزایش مواجه خواهد شد، پیامک با ضرایب جدید 2.2 به اپراتورهای ایرانسل و رایتل ارسال خواهد شد.

با تشکر از همکاری شما