اعلام خطوط انحصاری خدمات BackList
ویژگی های سیستم پیامک

کاربران گرامی؛ با احترام،


اعلام خطوط انحصاری خدمات BackList


1397/11/30

با تشکر از همکاری شما

«خطوط خدمات اختصاصی» با قابلیت ارسال به لیست سیاه، در صورت عدم ارسال پیامک به مدت سه ماه متوالی از پنل کاربری حذف شده و عودت داده نخواهد شد.