اطلاعیه اپراتور همراه اول

ویژگی های سیستم پیامک


اطلاعیه اپراتور همراه اول


1394/05/25

سلام

با توجه به اطلاعیه اپراتور همراه اول مبنی بر ارسال پیام با محتوای اطلاعاتی مربوط به همایش ها، مراسم و گردهمایی ها بدون تایید رسمی از مراجع ذیصلاح اجتناب کردن

پیشاپیش از توجه شما سپاسگزارم