اطلاعیه اپراتور همراه اول


اطلاعیه اپراتور همراه اول


1394/05/25با توجه به اطلاعیه اپراتور همراه اول مبنی بر ارسال پیام با محتوای اطلاعاتی مربوط به همایش ها، مراسم و گردهمایی ها بدون تایید رسمی از مراجع ذیصلاح اجتناب کردن


ویژگی های سیستم پیامک
سلام

پیشاپیش از توجه شما سپاسگزارم