اضافه شدن گزینه خرید کارت شارژ برای تلفن همراه
ویژگی های سیستم پیامک


اضافه شدن گزینه خرید کارت شارژ برای تلفن همراه


1394/08/06

کاربر گرامی بنا به درخواست چندین کاربر گرامی و جهت جلب رضایت هر چه بیشتر شما خرید کارت شارژ تلفن همراه در سیستم ارائه شده است. با تشکر