اضافه شدن بانک اصناف و مشاغل کل کشور

کاربر گرامی بنا به درخواست شما بانک تجارت و تجارت کل کشور همچنین به سیستم اضافه شده است. زین پس می توانید با مراجعه به بخش ارسال پیامک انبوه برای هر صنفی در هر نقطه از کشور عزیزمان پیامک ارسال کنید. با تشکر
ویژگی های سیستم پیامک


اضافه شدن بانک اصناف و مشاغل کل کشور


1394/04/16