استقبال بی نظیر از طرح ماهار مادری
ویژگی های سیستم پیامک
استقبال بی نظیر شما کاربران گرامی از پروژه ماهار مادری نشان از عشق و محبت بالای شما به مادران عزیز کشورمان ایران است و این مایه خوشحالی و افتخار تیم مدیریتی سامانه پیام کوتاه رایگان است. امید است این ابراز محبت بخشی از زحمات مادران عزیز را جبران کند.


استقبال بی نظیر از طرح ماهار مادری


1394/01/22

*** استقبال بی نظیر از پروژه مهر مادری ***