ارسال پیامک از سیم کارت

ویژگی های سیستم پیامک


ارسال پیامک از سیم کارت


1398/01/25

با احترام،

بر اساس پیام اپراتور سیم کارت، ارسال پیامک تا زمانی که پیام جدید ارسال شود غیرفعال می شود و پیامک ارسالی با استفاده از سیم کارت ارسال نمی شود. سایر پیامک ها با خطوط اختصاصی و اشتراکی بدون مشکل ارسال می شوند و پیام ها طبق معمول ارسال می شوند.

با تشکر از همکاری شما