ارسال مدارک و تصحیح اطلاعات ناقص

اشتراک گران بر اساس اعلام رسانه ها، مهلت اپراتورها، مهلت تکمیل، تصحیح و ارسال مشخصات صاحبان شماره اختصاصی تا 24 بهمن 93 تمدید شد و پس از آن بدون اطلاع مستقیم شماره قطع می شود. از اپراتور

 

1- مشخصات کاربر 2- ارائه مدارک شناسایی 3- شماره تماس و آدرس و…

توجه: برای فعال سازی 3000 شماره باید شماره همراه اول را در سامانه ثبت کنید!

*** جهت ارسال مدارک و یا ویرایش اطلاعات در منوی قسمت "اطلاعات شخصی"عمل کنید